نوآوری

کینگ لانگ با پیروی از روند «اینترنت پلاس» روی ترکیب سرویس های IT و صنعتی سازی متمرکز شده است. این شرکت به شدت در زمینه های انرژی نو، تله ماتیک، و اینترنت موبایل تلاش می کند. شرکت کینگ لانگ با تکیه بر شالوده صنعتی و مزیت نام تجاری خود در حیطه خودروهای تجاری بهبود کارآیی انرژی را پیش برده و روی اتومبیل های انرژی نو کار می کند. همچنین روی تحقیق و توسعه در زمینه شاسی مکانیزه، بدنه سبک و سیستم کنترل هوشمند تمرکز دارد. کینگ لانگ با پیشنهاد مفهوم تله ماتیک، به نتایج عملی خوبی دست یافته است. پایگاه داده تله ماتیک ماموت و روش های تحلیلی کلان داده، یک برنامه تحقیق و توسعه منحصر به فرد شامل «انرژی نو، تله ماتیک، کلان داده، مدل اپلیکیشن» را تشکیل می دهد. کینگ لانگ از ارائه کننده محصولات به ارائه کننده راه حل های سیستم حمل و نقل مسافری ارتقا پیدا کرده است. در فوریه 2015، کینگ لانگ از ارزیابی تست ترکیب IT و صنعتی سازی را به عنوان اولین شرکت در استان فوجیان پشت سر گذاشت. شرکت کینگ لانگ به قوت فن آوری خود، به ایجاد تغییر در حمل و نقل عمومی ادامه می دهد.