1. خانه
 2. محصولات
 3. خاص منظوره
 4. خودرو انتقال فشار منفی ظرفیت بالا

خودرو انتقال فشار منفی ظرفیت بالا

"اطاق عمومی بیماران" متحرک با ظرفیت حمل بالا، کمکهای فوری و ایزولاسیون
“خودرو

خودرو انتقال فشار منفی ظرفیت بالای King Long به صورت یک اطاق عمومی بیمار ایزوله طراحی شده است که می تواند تا 12 نفر را بطور همزمان حمل کند. با نصب سیستم فیلتراسیون هوا فشار منفی، خودرو قادر به تقسیم شدن به سه زون آلوده، فیلتراسیون و تمیز به ترتیب می گردد.

مشخصات
 • سیستم فشار منفی مستقل

  هر اتاق ایزوله مجهز به سیستم تهویه و فیلتر با راندمان بالا مستقل می باشد که می تواند راندمان تعویض هوا را بهبود دهد و هوای اتاق ایزوله پس از عملیات مناسب خارج می شود. این موضوع باعث جلوگیری از تداخل هوای آلوده داخل و خارج اتوبوس شود و می تواند هوای سالم برای پرسنل پزشکی و رانندگان تا حدی ایجاد نماید.

  خودرو انتقال فشار منفی ظرفیت بالا
 • فضاهای ایزوله مجزای موجود با ترکیبات مختلف بر اساس نیازهای بازار
  • دیاگرام فضایی خودروی فشار منفی و ایزولاسیوندیاگرام فضایی خودروی فشار منفی و ایزولاسیون
  • پلان خودرو فشار منفی و ایزولاسیونپلان خودرو فشار منفی و ایزولاسیون
  • دیاگرام فضایی خودروی فشار منفی ایزوله و مراقبتهای پزشکیدیاگرام فضایی خودروی فشار منفی ایزوله و مراقبتهای پزشکی
  • پلان قسمتهای نوع 12 صندلی ایزولهپلان قسمتهای نوع 12 صندلی ایزوله
ارتباط
تماس با ما
بخش بازاریابی

خط تلفن: +86-592-6370901


بخش خدمات

خط تلفن: +86-592-6370689

فارم استعلام