1. خانه
 2. محصولات
 3. خاص منظوره
 4. بیمارستان سیار

بیمارستان سیار

بیمارستان سیار

بسیاری از بیمارستانها در حال کم کردن مراجعات غیر بیماران و همراهان هستند. این موضوع باعث عدم راحتی بیماران می شود. برای تحویل داروهای مورد نیاز آن بیماران، خودروهای خاص متحرک می توانند انتخاب دیگر خدمات پزشکی سریع، با کیفیت و مفهومی باشند.

این خودرو با دستگاههای تست فیزیکی مختلف نصب می گردد که می تواند مشاوره در محل، جمع آوری اطلاعات سلامت فیزیکی، کشف و مراقبت را انجام دهد.

انواع خودروهای اصلی موجود
 • خودرو تست اشعه X متحرک
 • خودرو تست امراض زنانه متحرک
 • خودرو تست گوش و حلق و بینی متحرک
 • خودرو تست چشم متحرک
 • خودرو تست دندانپزشکی متحرک
 • خودرو جمع آوری اطلاعات خون متحرک
 • بیمارستان سیار
 • بیمارستان سیار
 • بیمارستان سیار
 • بیمارستان سیار
 • بیمارستان سیار
 • بیمارستان سیار
 • بیمارستان سیار
ارتباط
تماس با ما
بخش بازاریابی

خط تلفن: +86-592-6370901


بخش خدمات

خط تلفن: +86-592-6370689

فارم استعلام