1. خانه
  2. درباره King Long
  3. تولید
  4. کنترل کیفیت سخت گیرانه
کنترل کیفیت سخت گیرانه

کینگ لانگ امکانات و تجهیزات پیشرفته ای همچون مسیر تست ویژه، خط بازرسی خودرو و لابراتوار فیزیکی شیمیایی در اختیار دارد. کینگ لانگ به طور پیوسته TQM (کنترل کیفیت جامع) را پیاده می کند و فلسفه اش این است که «مدیریت کیفیت در مرکز همه کارها، مشارکت کامل کارکنان پایه همه کارها، و رضایت مشتری اولین هدف». کینگ لانگ گواهینامه سیستم کیفیت ISO/TS169:2009 و گواهی شایستگی «معافیت بازرسی برای صادرات» را دریافت کرده است. کینگ لانگ بیش از 10 محصول در اختیار دارد که گواهی کیفیت در کشورهای پیشرفته را پاس کرده و سطح کیفیت خود را به استانداردهای بین المللی رسانده است.

  • مسیر تست ویژه
  • خط بازرسی خودرو
  • لابراتوار فیزیکی شیمیایی
  • تست بارش باران