1. خانه
  2. درباره King Long
  3. مسئولیت اجتماعی
مسئولیت اجتماعی

کینگ علاوه بر ارائه خدمات به جلسات NPC & CPPCC، المپیک، نمایشگاه جهانی، CIFIT و دیگر رویدادهای داخلی و بین المللی، درگیر تلاشهای خیرخواهانه برای شادی آوردن به زندگی مردم نیز هست.