1. خانه
  2. درباره King Long
  3. تولید
  4. موسسه تحقیقات فن آوری مهندسی اتوبوس
موسسه تحقیقات فن آوری مهندسی اتوبوس

موسسه تحقیقات مهندسی کینگ لانگ به عنوان اصلی ترین مرکز استعدادها در هایشی (ساحل غربی تنگه تایوان) شناخته می شود که یک موسسه تحقیقات فن آوری مورد تایید دولت، مرکز آزمون ملی و مرکز تحقیقات پسادکترا را در بر می گیرد.

مرکز آزمون کینگ لانگ یک لابراتوار CNAS با تایید دولتی و لابراتوار کلیدی فن آوری ایمنی و صرفه جویی انرژی در استان فوجیان است که سرمایه گذاری حدود 200 میلیون یوان و مساحت 5294 متر مربع را شامل می شود. مرکز آزمون اتوبوس و اتوبوس بین شهری کینگ لانگ تجهزیات عملی پیشرفته و یک تیم اصلی شامل 8 دکتر، 12 کارشناس ارشد و بیش از 30 مهندس خودروی ارشد را در اختیار دارد. این کارشناسان دارای تجربه فراوان و آشنا به فن آوری های روز صنعت خودرو هستند. مرکز آزمون دارای نه لابراتوار شامل لابراتوار خودروهای انرژی نو، لابراتوار تست جاده، لابراتوار تست NVH&CAE، لابراتوار تست عملکرد قطعات خودرو، لابراتوار تست شبیه سازی دوام خستگی جاده، لابراتوار تست شبیه سازی کامل دوام خودر، لابراتوار تست دینامومتر شاسی، لابراتوار تست زنجیره قدرت چارچوب و لابراتوار تست قدرت باتری است.

موسسه تحقیقات فن آوری مهندسی کینگ لانگ 24 پروژه فن آوری و علمی چشمگیر را انجام داده، در سه پروژه ملی 863 شرکت داشته و در ایجاد و اصلاح 65 استاندارد ملی و صنعتی فعالیت کرده است. این شرکت برنده 37 جایزه استانی و شهری علم و فن آوری و صاحب 241 ثبت اختراع معتبر است. در عین حال، کینگ لانگ با موسسات مشهور آموزشی و تحقیقاتی همچون دانشگاه چینخوا، دانشگاه جیلیان و موسسه مهندسی برق آکادمی علوم چین برای پیاده سازی استعدادهای فن آوری و پویش فن آوری های صنعتی همکاری داشته است.

  • مرکز آزمون خودرو کینگ لانگ
  • موسسه تحقیقات مهندسی کینگ لانگ
  • فهرست افتخارات مرکز آزمون
  • شرکت در پروژهملی 863