1. خانه
 2. درباره King Long
 3. تولید
 4. نوآوری فنی در انرژی های نو
نوآوری فنی در انرژی های نو

کینگ لانگ برای حدود 20 سال در تحقیق و توسعه خودروهای انرژی نو فعالیت مداوم داشته است.

مرکزتحقیقات فن آوری خودروهای انرژی نو کینگ لانگ با هدف ارتقا استانداردهای خودروهای مسافری به تحقیق و توسعه سیستم کنترل الکتریکی V می پردازد که مطابق با استانداردهای بین المللی است. این مرکز همچنین تحقیق و توسعه مستقل را در پنج هسته فن آوری اتوبوس انرژی نو شامل سیستم موتور، سیستم باتری قدرت، سیستم محرکه موتور الکتریکی، سیستم لوازم جانبی الکتریکی و سیستم کنترل کامل خودرو انجام می دهد. در سال 2014، نتیجه نوآوری های کینگ لانگ در انرژی نو منجر به اتوبوس هیبرید الکتریکی ISG شد که در حوزه کاربری اتوبوس های حمل و نقل کنونی قابلیت رقابت دارد.

کینگ لانگ به صورت پیوسته به گسترش سرمایه گذاری، بهبود عملی، تست و تحقیق و توسعه و تقویت کیفیت ایمنی خودروهای انرژی نو می پردازد. فن آوری های مستقل متفاوتی همچون پلتفرم سرویس ابری هوشمند کینگ لانگ و سیستم مدیریت انرژی نو ECO-Chip کارکرد موثر و هوشمند اتوبوس های انرژی نو را از طریق نظارت و اشتراک اطلاعات محقق می کنند.

 • تست خودروهای انرژی نو
 • تست کامل خودرو در جاده
 • تست NVH&CAE
 • انجام تست روی قطعات و اجزاء
 • تست لرزش و دوام روی قطعات و اجزاء مونتاژی از طریق شبیه سازی جاده
 • تست دوام تمام خودرو از طریق شبیه سازی جاده
 • تست دینامومتر شاسی
 • تست مقایسه ای زنجیره قدرت
 • تست قدرت باتری