گواهی ها
 • 2011
  اتوبوس های کینگ لانگ به عنوان اتوبوس های توصیه شده برای بازارهای خارجی 2011 و اتوبوس های توصیه شده به بازار چین برگزیده شدند.

 • 2011
  اتوبوس های کینگ لانگ به عنوان اتوبوس های توصیه شده برای بازارهای خارجی 2011 و اتوبوس های توصیه شده به بازار چین برگزیده شدند.

 • 2010
  اتوبوس های کینگ لانگ «برچسب زیست محیطی چین» را به دست آوردند.

 • 2010
  گواهی سیستم مدیریت کیفیت

 • 2009
  کینگ لانگ به عنوان مرکز صدور گواهی کیفیت چین، IQNet & CQC برای مطابقت با استاندارد ISO9001:2000 و GB/T 19001-2000 ارزیابی شده و گواهی دریافت کرد.

 • 2009
  کینگ لانگ توسط SGS بریتانیا و مرکز تجارت بریج¬اند تحت ارزیابی قرار گرفته و برای آن گواهی مطابقت با الزامات ISO/TS16949:2009 صادر شد.

 • 2009
  کینگ لانگ به عنوان 500 نام تجاری ارزشمند چین برگزیده شد. این شرکت با ارزش 1.19 میلیارد دلار در رتبه 91 قرار گرفت

 • 2009
  کینگ لانگ به عنوان سازنده اتوبوس سال 2010 در دنیای اتوبوس کوتریجک 2009 برگزیده شد.

 • 2004-2006
  در سالهای 2004، 2005 و 2006، طی سه سال متوالی، کینگ لانگ به عنوان یکی از «500 نام تجاری ارزشمند چین» برگزیده شد. در سال 2006، با ارزش نام تجاری 958 میلیون دلار، در رتبه 88ام قرار گرفت.

 • 2004-2006
  در سالهای 2004، 2005 و 2006، طی سه سال متوالی، کینگ لانگ به عنوان یکی از «500 نام تجاری ارزشمند چین» برگزیده شد. در سال 2006، با ارزش نام تجاری 958 میلیون دلار، در رتبه 88ام قرار گرفت.

 • 2005
  در ماه مارس سال 2005، کینگ لانگ به طور کامل گواهی VCA را پاس کرده و اولین شرکتی شد که به بازار اروپا راه می یابد.

 • 2004
  در سال 2004، اتوبوس بین شهری گردشگری کینگ لانگ دوباره به عنوان «اتوبوس بین شهری سال» توسط BAAV برگزیده شد.

 • 2003
  در سال 2003، کینگ لانگ از سوی BAAV عنوان «اتوبوس بین شهری سال» را کسب کرد. در همان سال، مجله Economic Daily عنوان «اتوبوس ملی» را به کینگ لانگ اهدا کرد.