1. خانه
 2. درباره King Long
 3. نوآوری
 4. پلتفرم سرویس ابری هوشمند کینگ لانگ
پلتفرم سرویس ابری هوشمند کینگ لانگ

پلتفرم سرویس ابری هوشمند کینگ لانگ ترکیب فن آوری های جدید و فن آوری های خودرو است. این پلتفرم بر پایه تله ماتیک، پردازش ابری، فن آوری های الکترونیک خودرو، سنجش هوشمند، تشخصی صدا، کنترل خودکار، سیستم خبره راهبری اتوبوس و دیگر فن آوری های هوشمند است که به خودرو توان ادراک، تفکر و پیاده سازی کنترل خودکار را می دهد. پلتفرم سرویس ابری هوشمند کینگ لانگ سه وظیفه بر عهده دارد که شامل مدیریت راهبری، برنامه ایمنی و برنامه صرفه جویی مصرف سوخت است.

مدیریت راهبری: این بخش وظیفه نظارت بلادرنگ، همچون مکان یابی GPS، مدیریت رفتار رانندگی، سیستم هشدار نگهداری و حفاظت، مدیریت مصرف روغن، جریان باتری، ولتاژ باتری، دمای باتری، مقاومت عایق و SOC را بر عهده داشته و راه حل های مختلفی را به صنایع و مصرف کنندگان برای نیازهای خاص آنها در بخش های مختلف بازار عرضه می کند.

برنامه ایمنی: این بخش، بر پایه پلتفرم سرویس ابری هوشمند کینگ لانگ، برنامه های ایمنی متعددی همچون RSL (محدود کننده سرعت جاده)، FCWS (سیستم هشدار برخورد از جلو)، LDWS (سیستم هشدار خروج از خط)، TVS (سیستم نمای بالا)، AHAS (سیستم فعال سازی خودکار چراغ های جلو) و HSAS (سیستم کمکی بالا رفتن از سربالایی) در اختیار دارد تا اتوبوس را به عصر ایمنی فعال وارد کند.

برنامه صرفه جویی مصرف سوخت: سیستم مدیریت تطبیقی موتور Smart Go، سیستم صرفه جویی روغن ECO-Driving و سیستم هشدار رانندگی که می توانند خروجی قدرت موتور را با توجه به شرایط جاده تنظیم کنند، همواره اطمینان حاصل می کنند که خودرو در شرایط کاری مناسب کار کند و به این وسیله به هدف صرفه جویی مصرف سوخت و روغن و کارکرد بسیار موثر دست یافته شود.

 • پلتفرم سرویس ابری هوشمند کینگ لانگ
 • نظارت بلادرنگ عملیات حمل و نقل مسافر
 • نظارت بلادرنگ کارکرد انرژی نو

 • سیستم فعال سازی خودکار چراغ های جلو

  سیستم فعال سازی خودکار چراغ های جلوی کینگ لانگ به صورت خودکار روشن و خاموش شدن چراغ ها ر کنترل می کند تا ایمنی رانندگی حفظ شود.
 • سیستم هشدار برخورد جلوی کینگ لانگ

  سیستم هشدار برخورد جلوی کینگ لانگ از خطرات احتمالی ایمنی جلوگیری می کند.
 • سیستم هشدار خروج از خط کینگ لانگ

  سیستم هشدار خروج از خط کینگ لانگ امنیت در جاده را تضمین می کند.
 • سیستم دید پانورامای کینگ لانگ

  سیستم دید پانورامای کینگ لانگ یک نمای پانوراما بدون نقطه کور و فضای مرده ارائه می کند.
 • سیستم کنترل سرعت خودکار کینگ لانگ

  سیستم کنترل سرعت خودکار کینگ لانگ سرعت رانندگی را محدود می کند تا ایمنی برقرار شود.
 • فرمان چند منظوره

  فرمان چندمنظوره راحتی رانندگی را بهتر کرده و به امنیت رانندگی کمک می کند.